Velkommen nye beboere

Vi byder som altid nye beboere velkommen til Oxford Have. Vi har udarbejdet et velkomstbrev til nye grundejere, som vi også fremsender til ejendomsmæg- leren i forbindelse med køb. Det er dog ikke altid, at dette modtages i forbindelse med overdragelsen. Vi har derfor valgt at offentliggøre det her. Hvis du mangler yderligere information om vores område som tilflytter, så tag fat i din nabo eller skriv en mail til bestyrelsen, hvis informationen har generel karakter, fører vi det ind i vores velkomstbrev til glæde for fremtidige tilflyttere.

pdf Download Velkomstbrev (174 KB)