Vicevært

Oxford Have Grundejerforening har indgået aftale om en viceværtordning med firmaet John Larsson Anlægsgartner (Hjemmeside).

Arbejdet omfatter blandt andet:

 • tømning af affaldsbeholdere,
 • kontrol af låge mellem Oxford Have og Gyldenrisparken,
 • kontrol af træer og opstamning af disse,
 • opsamling af efterladenskaber,
 • fejning af fællesarealer efter behov,
 • kontrol af dagrenovation, flaskecontainere og storskrald,
 • bortskaffelse af det storskrald, som den kommunale ordning ikke fjerner,
 • kontakt til Kbh.’s affaldsservice, så det sikres at der sker tømning af bl.a. flaskecontainere,
 • fjernelse af ukrudt på parkerings – og flisebelagte arealer og langs beboelse/skure,
 • indberetning til bestyrelse, ved uregelmæssigheder såsom graffiti, hærværk og lignende,
 • ugentlig gennemgang af legeredskaber på områdets legeplads,
 • gennemgang af udendørsbelysning,
 • rengøring af foreningens fælleshus udføres hver fredag.

Hvis der er behov for en ekstraordinær indsats fra viceværten kan bestyrelsen kontaktes.